GSB Intranet

Ux Design

Ux Design GSB Intranet

ออกแบบ Ux สำหรับ การนำเสนอระบบ intranet ในองค์กร

โปรเจ็คนี้ ผมรับหน้าที่เป็นคนออกแบบตัวอย่างเท่านั้นครับ