ทุกอย่างไม่มีอะไรยั่งยืน รวมถึงธรรมะในใจเราด้วย สิ่งที่ต้องทำมีแค่ “ตั้งมั่น ในธรรม”