สัปดาห์ที่ 1 – 2 (1-11 ธ.ค. 63) การสมัคร Gmail

หลังจากที่ นักเรียนได้ทำการสมัครแล้ว นำข้อมูล Gmail และ Google site กรอกเพื่อยืนยันการรับคะแนนจากครูครับ