สัปดาห์ที่ 11 – 12 (12-26 ก.พ.64) การสร้าง Google form และใช้งานบนเว็บ

การสร้าง Google form และใช้งานบนเว็บ
โดยครูประพาฬ แก้ววงษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563
BALLLOK.com

อย่าลืมทำแบบทดสอบนะครับ