สัปดาห์ที่ 13 – 14 (5-19 มี.ค.64)การเลือกรูปสำหรับ Social Icon

การเลือกรูปสำหรับ Social Icon
โดยครูประพาฬ แก้ววงษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563
BALLLOK.com

อย่าลืมทำแบบทดสอบนะครับ