สัปดาห์ที่ 5-6 (1-11 ธ.ค.) การเขียน About ให้แบรนด์

การสร้างแบรนด์ โดยครูประพาฬ แก้ววงษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี