สัปดาห์ที่ 1 – 2 (1-11 ธ.ค. 63) รู้จัก Adobe Flash CS6

ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Flash CS6

เมื่อเปิดโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 แล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6

1. Menu Bar (เมนูบาร์) เป็นส่วนสำหรับแสดงรายการคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม

2. Stage (สเตจ) เป็นส่วนที่เรากำหนดขอบเขตขนาดของการทำงาน เป็นพื้นที่ส่วนที่ใช้ในการวางวัตถุต่างๆ หรืออาจจะเรียกว่า “เวที” เมื่อมีการนำเสนอผลงานจะแสดงเฉพาะวัตถุบน Stage นี้เท่านั้น

3. Properties (พร็อพเพอร์ตี้) เป็นส่วนกำหนดคุณสมบัติให้กับวัตถุต่างๆ ที่เราใช้งาน ทั้งการกำหนดค่าต่างๆ หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวัตถุไหนก็นำเมาส์ไปคลิกที่วัตถุนั้นก่อน

4.Timeline (ไทม์ไลน์) มีไว้สำหรับควบคุมการทำงานและกำหนดการนำเสนอผลงาน ตลอดจนการเคลื่อนไหวต่างๆ

5. Toolbox (ทูลบ๊อกซ์) เป็นกลุ่มของเครื่องมือในการสร้างงานและจัดการวัตถุต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยปุ่มเครื่องมือย่อยต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างงาน

ส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏบน Timeline

กล่องเครื่องมือ (Toolbox)        Toolbox คือ กล่องที่ใช่สำหรับบรรจุเครื่องมือวาดภาพต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างรูปสี่เหลี่ยม เครื่องมือสร้างข้อความ เป็นต้น ซึ่งภายใน Toolbox  จะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ Tool , View , Colors และ Option

ขอบคุณ ข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/krukengflash/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-1/swn-prakxb-khxng-flash-cs6