สัปดาห์ที่ 5 – 6 (25 ธ.ค. -8 ม.ค.64) การสร้างงาน Adobe Flash CS6

การสร้างงานแอนิเมชันแบบ Frame By Frame

        การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ เป็นการสร้าง Keyframe หลายๆ Keyframe ต่อเรียงกัน แต่ละเฟรมจะเป็นอิสระต่อกัน การแก้ไขเฟรมใดเฟรมหนึ่ง ไม่ส่งผลต่อเฟรมอื่นๆ 
แบบที่ 1
1. คลิกเลือกเครื่อง Text Tool พิมพ์ตัวอักษรลงไป ปรับขนาดเลือกสีตัวอักษรตามต้องการ   

2. คลิกขวา Insert Keyframe (หรือกดปุ่ม F6) เฟรมที่ 10 (สามารถเลือกเฟรมไหนก็ได้ตามต้องการ)  แล้วพิมพ์ตัวอักษรลงไป เปลี่ยนสีตัวอักษรตามต้องการ   

3. คลิกขวา Insert Keyframe (หรือกดปุ่ม F6) เฟรมที่ 20 (สามารถเลือกเฟรมไหนก็ได้ตามต้องการ)  แล้วพิมพ์ตัวอักษรลงไป เปลี่ยนสีตัวอักษรตามต้องการ   

4.ทดสอบการเล่น ด้วยการกดปุ่ม  Ctrl+Enter  จะปรากฏตามตัวอย่าง

แบบที่ 2
1. คลิกเลือกเครื่องมือ Text Tool พิมพ์ตัวอักษรลงไป ปรับขนาดเลือกสีตัวอักษรตามต้องการ   

2. คลิกขวา Insert Keyframe (หรือกดปุ่ม F6) เฟรมที่ 5 (สามารถเลือกเฟรมไหนก็ได้ตามต้องการ)  แล้วเปลี่ยนสีตัวอักษรตามต้องการ   

3.ทดสอบการเล่น ด้วยการกดปุ่ม  Ctrl+Enter  จะปรากฏตามตัวอย่าง

ขอบคุณ ข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/krukengflash/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-1/swn-prakxb-khxng-flash-cs6