สัปดาห์ที่ 7 – 8 (18-22 ม.ค.64) การเคลื่อนไหวด้วย Adobe Flash CS6

การสร้างงานแอนิเมชันแบบ Classic Tween

เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  หรือเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ในแนวตรง

1.สร้างวัตถุเข้าไปใน Stage ซึ่งเราสามารถแทรกรูปภาพหรือวัตถุอื่นๆ ลงไปแทนได้ (ตัวอย่างจะใช้การวาดรูปทรงวงกลมด้วยเครื่องมือ (Oval Tool) ) 

2. วาดรูปทรงวงกลมขนาดตามต้องการลงไปบน Stage 

3. ในส่วนหน้าต่าง   (สามารถเลือกเฟรมที่เท่าไรก็ได้ เช่น เฟรมที่ 100 หรือเฟรมอื่นๆ ตามต้องการ)     คลิกขวาเฟรมที่ 50  เลือก Insert Keyframe (คีย์ลัดคือ F6 )                                                           

4. จากนั้นจะได้ลักษณะของ Time line ดังภาพ (จะเห็นว่ามีจุดสีดำ อยู่ 2 จุด ซึ่งก็คือ keyframe)

5. เลือกเฟรมที่ 50 หลังจากนั้นทำการย้ายวัตถุไปไว้ยังตำแหน่งใหม่ตามที่ต้องการ

6.คลิกขวาระหว่างเฟรมที่ 1-50 จากนั้นเลือกคำสั่ง Create Classic Tween โดยคลิกเลือกคำสั่งในบริเวณกรอบสีแดงดังรูป

7. ลักษณะ Time Line เมื่อเลือกคำสั่ง Classic Tween จะปรากฏเป็นลูกศรชี้ไปทางด้านขวาและสีบนเฟรมจะเป็นสีม่วงอ่อนๆ

8.ทดสอบการเล่น ด้วยการกดปุ่ม  Ctrl+Enter  จะปรากฏตามตัวอย่าง

ขอบคุณ ข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/krukengflash/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-1/swn-prakxb-khxng-flash-cs6