สัปดาห์ที่ 1-2 (1-13 พ.ย.) กระบวนการเริ่มต้นการพัฒนาเว็บไซต์

กระบวนการเริ่มต้น ของการพัฒนาเว็บไซต์ แนวทางการวางแผน สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
โดยครูประพาฬ แก้ววงษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
www.balllok.com

ครูประพาฬ แก้ววงษา

1 พ.ย. 2021

สัปดาห์ที่ 4 [21-25 มิ.ย.] การวาดรูปด้วยรูปทรงเรขาคณิต ในโปรแกรม illustrator

การวาดรูปด้วยรูปทรงเรขาคณิต ,เว็บจำหน่ายภาพฟรี ,การควบคุมสี , การใช้ลูกศรขาว ,การบันทึกภาพไปใช้, การเปิดชิ้นงาน

ครูประพาฬ แก้ววงษา

19 พ.ค. 2021
1 2