หน้าแรก

“การออกแบบคือทุกสิ่ง”

Design is Everything

Paul Rand : ผู้ออกแบบให้ Steve Job

Design in progress

Balllok WORD
Aquarium
Army Teacher

Latst post

30271 Computer Graphic1
30201 is data

บริการของเรา

S E R V I C E

Web Design

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยกราฟิก และโครงสร้างคุณภาพ

Logo Design

ออกแบบโลโก้โดยใช้ Golden Ratio สัดส่วนที่ดีที่สุด

Design School

สอนกราฟิกจากประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ได้จริง

กระบวนการทำงานของเรา

PROCESS

1

Brief

บรีฟ รับทราบข้อมูลคุณสมบัติของแบรนด์และคู่แข่ง แนวทางของแบรนด์ เช่น พาเลทสี หรือแบบอักษร

2

Design

ดำเนินงานที่ได้รับ จัดทำผลงานประมาณ 2-3 แบบตาม package เพื่อให้ลูกค้าเลือกผลงานที่ดีที่สุด

3

Analysis

นำผลงาน มาวิเคราะห์ร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด หากมีปรับแก้จำนวนครั้งเป็นไปตาม Package

4

Launch

ส่งมอบชิ้นงาน พร้อมแนะนำการใช้ชิ้นงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเล่าเรื่องของ Brand , Social media

ผลงานของเราที่ลูกค้าไว้วางใจ

P R O J E C T