Horm Insea Logo

Horm Insea

ออกแบบโลโก้สำหรับ บริษัทนำเข้าและจำหน่ายปลาอินทรี ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ทางบริษัทมีความตั้งใจโดยวาดรูปให้กับทางทีมงานคร่าวๆ Concept เป็นรูปแบบ Modern ,น่ารัก ปนความเรียบหรูในตัว