การเสพข่าวอย่างมีสติ

สมรรถนะ ICA1 การเข้าถึง ประเมิน และจัดการข้อมูล เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน การเสพข่าวอย่างมีสติ

โดยครูประพาฬ แก้ววงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบฝึกหัด

โดยครูประพาฬ แก้ววงษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี