Word balllok

ทุกอย่างไม่มีอะไรยั่งยืน รวมถึงธรรมะในใจเราด้วย สิ่งที่ต้องทำมีแค่ “ตั้งมั่น ในธรรม”

◆ BALLLOK

ชีวิตมันต้องสู้ แต่ส่วนมากก็ “สู้กับใจตัวเอง” นี่แหล่ะ

◆ BALLLOK

มีความสุขในแบบที่คุณเป็น และทำให้ดีที่สุดในแบบของคุณ

◆ BALLLOK

“การหาเงิน” คุณต้องทำสิ่งที่ชอบ และถนัด “ให้เป็นมืออาชีพ”

◆ BALLLOK

ถ้าประสบความสำเร็จแล้วคุณจะมีความสุข แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ การเดินทางไปหาความสำเร็จ อย่างมีความสุข

◆ BALLLOK

บ้านที่มีความสุข อาจไม่ได้วัดจาก ขนาดบ้าน แต่วัดจากรอยยิ้มของคนในบ้าน

◆ BALLLOK

29.06
2564

ปัญหา

การใช้ “ปัญ” ญา “หา” ทางออก ในชีวิตด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น โดยยึดหลักธรรมในการตัดสินใจ