สัปดาห์ที่ 15 – 16 (23-26 มี.ค.64)เชื่อมโยง Social สำหรับ Google site

เชื่อมโยง Social สำหรับ Google site
โดยครูประพาฬ แก้ววงษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563
BALLLOK.com

อย่าลืมทำแบบทดสอบนะครับ