สัปดาห์ที่ 1 [1-4 มิ.ย.] ทำความรู้จักโปรแกรม Adobe illustrator

เริ่มต้นทำความรู้จักโปรแกรม Adobe illustrator ,พื้นที่การทำงาน , ชนิดของกราฟิก ,การสร้างงานในโปรแกรม

แบบฝึกหัด