GSB Intranet

Ux Design

Ux Design GSB Intranet

ออกแบบ Ux สำหรับ การนำเสนอระบบ intranet ในองค์กร

โปรเจ็คนี้ ผมรับหน้าที่เป็นคนออกแบบตัวอย่างเท่านั้นครับ

ลอยอังคารโดยหน่วยซีล

ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับรับประกอบพิธีลอยอังคารอัฐิ / เถ้ากระดูก
โดย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล) seal กองเรือยุทการ กองทัพเรือ โดย เรือตรี ชาญฤทธิ์ เกตุแก้ว

Balllok design

11 ก.ค. 2021