GSB Intranet

Ux Design

Ux Design GSB Intranet

ออกแบบ Ux สำหรับ การนำเสนอระบบ intranet ในองค์กร

โปรเจ็คนี้ ผมรับหน้าที่เป็นคนออกแบบตัวอย่างเท่านั้นครับ

cdelaniche ออกแบบเว็บไซต์ น้ำหอม

สำหรับเว็บไซต์นี้ ได้รับ โจทย์ว่า เป็นเว็บไซต์สำหรับ ศิลปินผู้สร้างกลิ่นน้ำหอม และรับปรุงน้ำหอมให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ คุณคริส และคุณแอนได้พบผลงานของผม ผ่านช่องทาง facebook และได้ติดต่อเข้ามา

Balllok design

17 พ.ย. 2022

ลอยอังคารโดยหน่วยซีล

ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับรับประกอบพิธีลอยอังคารอัฐิ / เถ้ากระดูก
โดย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล) seal กองเรือยุทการ กองทัพเรือ โดย เรือตรี ชาญฤทธิ์ เกตุแก้ว

Balllok design

11 ก.ค. 2021